Lær å forstå dine Drømmer

Å arbeide med drømmer åpner opp for skjulte ressurser, glede og klarere mål i ditt liv.

DALL·E 2024-02-04 20.05.01 - Create an image in a naturalistic style that illustrates the theme 'the body and dreams,' integrating symbols within the human body. Picture a realist

Ønsker du større selvbevissthet?

Ønsker du å forstå deg selv og verden?

Du kan stille spørsmål i forumet om du står fast eller trenger innspill på hvordan arbeide med dine drømmer.

stjerner blå

"Jeg opplevde drømmenes visdom som viktige inn i min individuasjonsprosess, hvor nettopp drøm fikk en overordnet betydning.
 Kari

stjerner blå

"Undervisningen snakket inn i en forståelse av drømmer på flere nivåer; mentalt, intuitivt, kroppslig, psykologisk, spirituelt osv. Dette ga en fordypet innsikt i drømmearbeid og at drømmer har flere lag. Grete

stjerner blå

Drømmenes visdom har gitt innsikt og inspirasjon både i det daglige og videre i den kunstneriske virksomhet. Kan anbefale på det varmeste å ta et dykk inn i drømmenes visdom." Ann-Lisbet

Drømmenes Visdom

Kurset er designet for å passe inn i din hverdag, slik at du kan utforske drømmene i ditt eget tempo.

Med et innhold som er balansert mellom å være kortfattet og informativt, tilbyr vi en læringsopplevelse som er både rik og lett tilgjengelig.

  • Det er over 58 leksjoner fordelt på 16 moduler. 15 kreative oppgaver.

  • I tilegg får du Kurset "Fem porter til dine drømmer" som har 5 videoer og 5 oppgaver.

  • Du får tilgang til et Forum hvor du kan stille spørsmål. Forumet og kurset er på samme nettside.

  • Du har kurset for alltid. Alle framtidige oppdateringer er inkludert

Drømmer gir innsikt i våre indre psykiske prosesser. Kurset kombinerer teoretisk kunnskap med praktiske oppgaver som er nøkkelen til personlig innsikt, selvtillit, og en dypere forståelse av drømmenes budskap.

HVA LÆRER DU!

Bli med på en reise inn i drømmenes verden med vårt nettkurs, hvor kreativt uttrykk står i fokus som veien til det indre landskapet, basert på Carl Jungs psykologiske teorier. Kurset lærer deg hvordan drømmer reflekterer det bevisste sinn og tilbyr innsikt til personlig vekst og selvforståelse ved bruk av kreative oppgaver.

Gjennom en rekke temaer, fra grunnleggende forståelse av drømmer og deres rolle i vår psykiske utvikling, til avanserte konsepter som anima og animus arketyper, seksualitet i drømmer, og det kollektive ubevisste, vil du bli veiledet til å bruke kreative uttrykksformer for å utforske og forstå dine drømmer dypere. Kurset belyser skyggeaspektet og dets betydning for selvoppdagelse, samt Selvet som symbol på helhet, og inviterer til kreativ utforskning som en metode for innsikt og transformasjon.

Du vil også lære om drømmenes rolle i forholdet mellom kropp og psyke, og hva farger i drømmer kan bety. Kurset tilbyr en dypere forståelse av mareritt som potensielle budbringere for personlig vekst.

Hvis du er drevet av en nysgjerrighet på ditt eget ubevisste sinn, er dette kurset et uvurderlig verktøy for å utforske det rike, indre livet som drømmer kan avsløre. Meld deg på i dag og begynn din reise mot en mer integrert og autentisk versjon av deg selv.

Drømmearbeid

Drømmearbeid er en prosess som handler om å åpne opp til det underbevissthet og åpne opp skjulte potensialer. Det er en reise i selvoppdagelse og personlig vekst, der vi utforsker budskapene og symbolikken som drømmer inneholder.

Drømmearbeid handler ikke om å analysere drømmer; det omfatter en helhetlig tilnærming til selvoppdagelse og vekst. Det handler om hva drømmene gjør med deg. Hva du føler og fornemmer. Hvor leder arbeidet med drømmer deg.

En drøm som snakker!
"Jeg var et meditationsretreat. Hver gang jeg satt meg ned for å mediterer ble jeg sint. Jeg prøvde å arbeide med det i flere uker. ved å se på det og akseptere mitt sinne. Uten effekt. Så fikk jeg en drøm.

"Jeg stod på et vaskerom. En bjørn stakk hodet inn døren og sa " Har du husket skittentøyet ditt" Så skiftet scenen og Bjørnene satt og mediterte i flott natur"

Jeg grunnet over drømmen noen dager. Så brukte jeg en dybdepsykologisk meditation du lærer på Modulen: Skyggens Arketype. Etter å ha gjort oppgaven så forstod jeg mitt sinne og den forsvant umidelbart" Jeg kunne meditere uten at aggresjonen kom opp. Øvelsen ga meg innsikt i hva drømmen handlet om.

OVERSIKT

DALL·E 2024-01-31 16.22.47 - A surrealistic image in a resolution of 700x380 pixels, depicting a person sleeping and their dream materializing around them. The scene shows the sle
DALL·E 2024-01-31 16.22.47 - A surrealistic image in a resolution of 700x380 pixels, depicting a person sleeping and their dream materializing around them. The scene shows the sle

Modul 1: Lær å forstå dine drømmer

Første modul i vårt nettbaserte kurs dykker ned i den fascinerende verdenen av drømmer gjennom linsen til Jungs psykologi. Vi utforsker drømmenes struktur, betydningen av symboler i drømmer, og hvordan disse speilbildene av vårt indre liv kan gi innsikt og veiledning. Ved å se på psykoterapiens historie med drømmer, vil vi også forstå drømmenes påvirkning på vårt daglige liv. Kurset inkluderer tre praktiske oppgaver: Drømmenes Teater, samt en kort og en lang versjon av "Drømmer og Livet", som er designet for å gi dypere forståelse og personlig vekst.

DALL·E 2024-02-04 12.25.27 - Create an image illustrating the theme 'remnants of the day in dreams', but not in pixel art style, sized at 700x300 pixels. This image should depict
DALL·E 2024-02-04 12.25.27 - Create an image illustrating the theme 'remnants of the day in dreams', but not in pixel art style, sized at 700x300 pixels. This image should depict

Modul 2: Dagsrest

I den andre modulen av vårt nettbaserte kurs, tar vi for oss hvordan dagligdagse hendelser og tanker manifesterer seg i drømmene våre. Vi utforsker konseptet om "dagrest" - de fragmenterte minnene om dagens hendelser som ofte gjenoppleves eller omdannes i drømmene våre. Denne modulen gir innsikt i hvordan vår bevissthet bearbeider og integrerer livserfaringer gjennom drømmer, og hvordan dette kan gi en dypere forståelse av våre indre liv og følelsesmessige landskap. Oppgave: "Dagsrest i Drømmer

DALL·E 2024-02-04 12.35.35 - Create an image that precisely depicts a stark contrast between a barren, desolate landscape and a lush, vibrant world reflected in a large mirror. Th
DALL·E 2024-02-04 12.35.35 - Create an image that precisely depicts a stark contrast between a barren, desolate landscape and a lush, vibrant world reflected in a large mirror. Th

Modul 3: Kompensasjon

Vi fokuserer vi på konseptet med kompensatoriske drømmer, en sentral idé innenfor drømmer som understreker drømmenes rolle i å balansere og kompensere for våre bevisste holdninger og følelser. Ved å utforske dette fenomenet, vil vi se hvordan drømmene fungerer som et speil som reflekterer de delene av oss selv vi kanskje ignorerer eller undertrykker i vårt våkne liv. Dette gir en unik innsikt i den indre konflikten mellom våre daglige holdninger og det ubearbeidede materiale som søker uttrykk gjennom våre drømmer. Oppgave: "Kompensasjon i Drømmer

DALL·E 2024-02-04 12.38.28 - Create an image that embodies the concept of complementarity in relation to dreams, illustrating the idea that opposites complete or fulfill each othe
DALL·E 2024-02-04 12.38.28 - Create an image that embodies the concept of complementarity in relation to dreams, illustrating the idea that opposites complete or fulfill each othe

Modul 4: Komplement

I denne modulen utforsker vi komplementære drømmer, som representerer et grunnleggende prinsipp innenfor drømmetydning. Disse drømmene gir en dypere forståelse av hvordan motsetninger kan utfylle hverandre – slik som det maskuline og det feminine, lys og mørke, opp og ned. Gjennom å anerkjenne og integrere disse motsetningene, kan vi oppnå en mer balansert og helhetlig forståelse av oss selv og vår plass i verden. Oppgave: "Komplemenet i Drømmer

DALL·E 2024-02-04 12.42.59 - Create an image based on the Jungian concept that in dreams, the content encompasses everything that happens within the dream - houses, nature, action
DALL·E 2024-02-04 12.42.59 - Create an image based on the Jungian concept that in dreams, the content encompasses everything that happens within the dream - houses, nature, action

Modul 5: Innhold & holdning

I denne modulen vil vi dykke ned i forståelsen av drømmeinnholdet – alt som utspiller seg i drømmenes verden. Dette inkluderer elementer som hus, natur, handlinger, rytme, følelser, stemninger, samt de emosjonelle og dramatiske hendelsene. Videre vil vi se på holdningen vår til drømmene – hvordan vi reagerer på innholdet både mens vi drømmer og når vi våkner. Oppgave: "Innhold og holdning.

DALL·E 2024-02-04 12.55.02 - Create an image that illustrates the Jungian concept of the Shadow archetype without any textual elements. Visualize a scene that captures the essence
DALL·E 2024-02-04 12.55.02 - Create an image that illustrates the Jungian concept of the Shadow archetype without any textual elements. Visualize a scene that captures the essence

Modul 6: Skyggens Arketype

I denne modulen utforsker vi arketypen skyggen, som representerer de delene av vår personlighet som vi har en tendens til å avvise eller ignorere, både positive og negative. Skyggen står i kontrast til personaen, vårt offentlige ansikt. Å anerkjenne skyggen krever dyp selvinnsikt og mot, ettersom det utfordrer vår selvforståelse. Oppgave: Dybdepsykologisk meditation på Skyggen i drømmer.

DALL·E 2024-02-04 13.42.20 - Create an image that symbolizes the polarity and union of feeling and intellect through the symbols of the sun and moon, without including any human f
DALL·E 2024-02-04 13.42.20 - Create an image that symbolizes the polarity and union of feeling and intellect through the symbols of the sun and moon, without including any human f

Modul 7: Anima & Animus Arketype

Vi ser på anima og animus -arketyper i drømmer, som symboliserer det feminine i menn og det maskuline i kvinner, og bidrar til vår psykologiske utvikling. Vi ser også på seksualitetens rolle i drømmer, noe som kan avsløre våre ønsker, forbehold og traumer. Videre vil vi undersøke det kollektive ubevisste, en kilde til felles menneskelige erfaringer og temaer som manifesteres i våre drømmer, og tilbyr dypere innsikt i vår indre verden og hvordan den påvirker vår personlige vekst og selvforståelse. Oppgave: Dybdepsykologisk meditation på Anima & Anim i drømmer.

DALL·E 2024-02-04 13.52.54 - Create an image of a holy person in meditation, surrounded by circles that represent balance and the interplay of opposites. The holy person should be
DALL·E 2024-02-04 13.52.54 - Create an image of a holy person in meditation, surrounded by circles that represent balance and the interplay of opposites. The holy person should be

Modul 8: Selvets  & Visdommens Arketype

Selvet og visdomsarketyper i Jungs psykologi, som står sentralt i å forstå individuasjon – prosessen med å oppnå selvforståelse og helhet. Denne modulen belyser hvordan Selvet representerer en integrasjon av bevisste og ubevisste elementer, og fungerer som en guide mot å bli en unik, hel person. Vi utforsker også visdomsarketyper som veivisere i vår indre reise, og hvordan disse aspektene kan fremme psykologisk balanse og dypere selvrealisering gjennom drømmearbeid. Oppgave: Dybdepsykologisk meditation på Selvet i drømmer.

DALL·E 2024-02-04 20.05.01 - Create an image in a naturalistic style that illustrates the theme 'the body and dreams,' integrating symbols within the human body. Picture a realist
DALL·E 2024-02-04 20.05.01 - Create an image in a naturalistic style that illustrates the theme 'the body and dreams,' integrating symbols within the human body. Picture a realist

Modul 9: Kroppen i drømmer

Jungs syn på kroppen som mer enn en fysisk struktur; den er også essensiell i psykiske prosesser gjennom konseptet om psykosomatikk. Dette viser hvordan psykiske konflikter kan manifestere seg som fysiske symptomer. Drømmer som involverer kroppen, tolkes som invitasjoner fra det ubevisste sinn til å oppdage og konfrontere underliggende psykiske spenninger eller ubearbeidede følelser, og tilbyr unike innsikter i vår psykologiske tilstand og veien til helbredelse. Oppgave: Kropp i drømmer.

DALL·E 2024-02-04 20.04.57 - Create a vibrant and colorful image that explores the theme of 'color in dreams.' Imagine a dreamscape that is rich in vivid, saturated colors, symbol
DALL·E 2024-02-04 20.04.57 - Create a vibrant and colorful image that explores the theme of 'color in dreams.' Imagine a dreamscape that is rich in vivid, saturated colors, symbol

Modul 10: Farger i drømmer

Du lærer betydningen av farger i drømmer som en vei til dypere selvforståelse og emosjonell innsikt. Farger går utover visuelle signaler; de bærer følelser og symbolikk som varierer med individuelle erfaringer og kulturell bakgrunn. For eksempel kan blått uttrykke ro, mens rødt kan indikere lidenskap eller fare. Å forstå fargenes rolle i drømmer krever en personlig tilnærming, reflekterende over hvordan våre indre tilstander og erfaringer fargelegger våre drømmeopplevelser, åpner for en reise mot selvoppdagelse og potensiell vekst.
Oppgave: Farger i drømmer.

DALL·E 2024-02-04 20.04.52 - Create a dark and impactful image that embodies the concept of nightmares within the context of Jungian dream analysis. Visualize a scene that capture
DALL·E 2024-02-04 20.04.52 - Create a dark and impactful image that embodies the concept of nightmares within the context of Jungian dream analysis. Visualize a scene that capture

Modul 11: Mareritt

For Jung var mareritt ikke kun uttrykk for psykisk uro, men nøkler til personlig vekst og selvforståelse. Han så dem som del av psykens selvregulerende funksjon, en bro mellom det bevisste og ubevisste. Mareritt avslører ofte skyggeaspekter av vår personlighet - undertrykte følelser, ønsker, eller selvoppfattede uakseptable trekk. Ved å konfrontere og integrere disse aspektene kan vi oppnå indre harmoni. Jung oppfordret til aktivt engasjement med mareritt gjennom drømmetolkning, og anså dem som symbolske budskap som, når tolket, kan avdekke dypt personlig innsikt og fremme psykologisk vekst. Oppgave: Integrasjon av drømmer.

DALL·E 2024-02-04 20.14.24 - Create an image that visually represents the concept of interpreting dreams without relying on text, focusing on the imaginative and symbolic nature o
DALL·E 2024-02-04 20.14.24 - Create an image that visually represents the concept of interpreting dreams without relying on text, focusing on the imaginative and symbolic nature o

Modul 12: Drømmenes Visdom

I denne avsluttende modulen av kurset knytter vi sammen trådene med en integrerende oppgave, og oppsummerer de essensielle prinsippene og begrepene nettkurset som har beriket forståelsen av dine drømmer. Målet har vært å lære deg å se drømmer som et kreativt og symbolsk uttrykk for ditt liv.

video

Se

volume

Hør

document

Les

FORUM

Du får tilgang til et interaktive forum, et unikt samlingspunkt for alle engasjert i drømmenes verden. Her kan du, sammen med andre kursdeltakere, dykke dypere inn i drømmenes i et fellesskap. Forumet er for å fremme en dialog om innsikter, utfordringer og oppdagelser knyttet til arbeidet med drømmer. Vi verdsetter positivitet, respekt, og en støttende atmosfære.

Dette rommet er dedikert til din vekst og læring, hvor du får tilbakmelding på dine spørsmål.

BONUS

Fem porter til dine drømmer!

Skjermbilde 2021-07-04 kl. 11.00.13

Fem porter til dine drømmer - et online kurs for å utforske og forstå dine drømmer gjennom meditasjon. Dette kurset tar deg med på en reise inn i ditt indre landskap, ved å bruke oppmerksomheten på kroppen, pusten, hjertet, de empatiske følelsene, kreativitet, og bevissthet/mindfulness som nøkler til å låse opp drømmene.
Ved å integrere disse elementene, tilbyr kurset en helhetlig tilnærming til selvoppdagelse og personlig vekst. Gjennom meditasjonspraksiser fokusert på disse fem portene, vil du lære å fordype deg i drømmene på en måte som beriker din forståelse av deg selv og styrker din mentale og emosjonelle velvære.

kian

Kian Sloth Falck

Har arbeidet med mennesker i over 30 år innen helse, utvikling og kreativitet. Og vært i eksistensiell trening på Vækstcenteret i mer enn 25 år, fastboende siden 2011.

Hans pedagogiske tilnærming bygger på Carl G. Jungs psykologi og livssyn samt Ira Progoffs arbeid, og er primært basert på et holistisk dybdepsykologisk syn. Kian har mottatt meditasjons undervisning hos Jes Bertelsen siden 1998 og er autorisert mindfulness instruktør fra Skolen for anvendt meditasjon i Danmark.

Han er gruppepsykoterapeut, trenet i kunstterapeutiske metoder hos Johan Erik Jensen, Sattva Kunstterapeutisk Institutt.

100-forn-yd-garanti-orig_orig
100-forn-yd-garanti-orig_orig

Pengene Tilbake-Garanti

Ved kjøp av Drømmenes Visdom nettkurs, har du en 14-dagers 100% pengene tilbake-garanti!

Hvis du på NOE tidspunkt i løpet av de 14 dagene siden du kjøpte kurset ikke føler deg 100% fornøyd med kjøpet ditt, vil vi refundere beløpet – ingen spørsmål stilt.